Industrije

TEB Automatika je u dosadašnjem radu razvila rješenja i implementirala niz kompleksnih projekata u raznim industrijskim granama od kojih izdvajamo:

Promet

Moderna cestovna infrastruktura koristi složene računalne i komunikacijske tehnologije sa ciljem osiguranja visoke protočnosti prometa i sigurnosti putnika, kako u normalnim okolnostima, tako i u akcidentnim situacijama.

Opširnije...

Naftna industrija

U uvjetima rasta potražnje i jačanja regulatornih standarda u pogledu sigurnosti instalacije i zaštite okoliša, kompanije u naftnoj industriji zahtijevaju robusnu i istovremeno sofisticiranu automatizaciju naftovoda i naftnih terminala sa ciljem osiguranja sigurnog i pouzdanog rada, te efikasnog korištenja raspoloživih kapaciteta.

Opširnije...

Vodoopskrba i kanalizacija

Dizajn i izvedba suvremenih sustava automatizacije vodoopskrbne i kanalizacijske infrastrukture trebaju omogučiti:

  • efikasno upravljanje vodoopskrbom (proizvodnjom i distribucijom) uz snižavanje operativnih troškova i optimalno korištenje resursa,

    Opširnije...

Elektroenergetika

Ispunjavanje rastućih potreba za povećanjem raspoloživosti sustava opskrbe energijom, redukcijom troškova energije i optimiranjem tehnoloških procesa zahtijeva suvremen sustav nadzora elektroenergetike, naročito kod napajanja infrastrukturnih objekata i velikih industrijskih potrošača.

Opširnije...

Pametne kuće

Primjena automatizacije u poslovnim i  javnim zgradama ima sljedeće ciljeve:

  • osigurati visokoproduktivnu, sigurnu, prilagodljivu i udobnu radnu okolinu za sve korisnike,
  • reducirati potrošnju energije
  • dugoročno očuvati tržišnu vrijednost nekretnine.

Opširnije...