Sustav nadzora i upravljanja na Autocesti A1 Zagreb-Split

Opseg: Sustav obuhvaća nadzor i upravljanje elektroenergetskom mrežom autoceste, energetskim sustavima u tunelima (rasvjeta, ventilacija) kao i nadzorom vodoopskrbnih objekata za potrebe autoceste. Ukupna duljina trase je 450 km, s 19 dvocijevnih cestovnih tunela ukupne duljine 23.260 m, te 21 izdvojenom trafo stanicom na trasi autoceste. Sustavom se upravlja iz ukupno 6 kontrolnih centara.

Rješenja: U nadzornim centrima koriste se SCADA sustavi redundantne izvedbe, a na posebno značajnim objektima i udvostručeni nadzorni centri. Za komunikaciju s objektima duž autoceste primjenjena je Ethernet tehnologija industrijske izvedbe uz korištenje višestrukih (redundantnih) prijenosnih puteva. PLC upravljački sustavi u tunelima i trafostanicama omogućuju rad cjelokupnog sustava i u slučaju pojave greške. Primjenjena rješenja osiguravaju raspoloživost funkcija bitnih za sigurnost putnika čak i u slučaju potpunog gubitka komunikacije između tunela i nadzornog centra.

Aktivnosti: Izrada koncepta sustava upravljanja, definiranje standarda za pojedine upravljačke cjeline, razvoj i ispitivanje programskih modula, izrada izvedbene dokumentacije, specifikacija opreme, razvoj programskih aplikacija, nabava opreme, konfiguracija i ispitivanje opreme, integracija s drugim sustavima, instalacija i puštanje u pogon, izobrazba operatera, servisna podrška.