Sustav nadzora i upravljanja - Tunel Sveti Rok

Opseg: Automatizacija dvocijevnog cestovnog tunela duljine 5.670 m. Sustav se temelji na distribuiranim daljinskim stanicama međusobno povezanim višestruko redundantnom komunikacijskom mrežom. Izgrađene su dva potpuno funkcionalna kontrolna centra s visokopouzdanim SCADA računalnim sustavima; glavni na sjevernoj strani i pričuvni na južnoj strani tunela. SCADA sustav tunela sadrži više od 17000 točaka. Sustav obuhvaća nadzor i upravljanje elektroenergetskim podsustavima tunela što uključuje:

 • 8 trafostanica
 • 14 UPS uređaja
 • 60 razdjelnika ventilacije, 120 ventilatora
 • 57 razdjelnika rasvjete

Od ostalih sustava tunela uključeni su sljedeći:

 • Sustav vatrodojave
 • Opskrba vodom (3 crpne stanice, 5 vodosprema)
 • Hidrantska mreža tunela

Sustav je integriran sa sustavima upravljanja prometnom signalizacijom i sustavom video nadzora, odn. video detekcije incidentnih situacija.

Rješenja: Upravljački PLC sustav tunela temelji se na nekoliko desetaka PLC uređaja umreženih putem redundantne Ethernet mreže. Distribuirana programska podrška omogućuje između ostalih i sljedeće funkcije sustava:

 • Nadzor, mjerenja i upravljanje SN i NN poljima u trafostanicama
 • Upravljanje rasvjetom i ventilacijom tunela u pojedinačnom, automatskom i incidentnom načinu rada
 • Optimirano upravljanje ventilacijom tunela temeljem podataka s mjernih uređaja odn. sustava detekcije incidenata u skladu s posebnim upravljačkim algoritmom
 • Automatizirane reakcije sustava na izvanredne okolnosti u skladu s podacima iz sustava za upravljanje prometom te CCTV sustava

Upravljanje tunelom vrši se kroz redundantni SCADA sustav implementiran na lokacijama glavnog i pričuvnog nadzornog centra.

Aktivnosti: Izrada izvedbene dokumentacije, specifikacija opreme, razvoj programskih aplikacija, nabava opreme, konfiguracija i ispitivanje opreme, integracija s drugim sustavima, instalacija i puštanje u pogon, izobrazba operatera, servisna podrška.