Temeljna komunikacijska mreža Jadranskog naftovoda

Opseg: Izvedena je redundantna Ethernet komunikacijska mreža za potrebe magistralnog naftovoda. Brzina prijenosa podataka je (2+1)x1000 Mbit/s + 100 Mbit/s. Mreža se sastoji od 3 „dionice“ ukupne duljine preko 500 km:
I dionica: 24 aktivna čvora, duljina 180 km
II dionica: 10 aktivnih čvorova, duljina 95 km
III dionica: 14 aktivnih čvorova, duljina 240 km
Namjena komunikacijske mreže je podrška korporativnom intranetu kao i sustavu nadzora i upravljanja naftovodom, blok stanicama na trasi, sustavu za detekciju propuštanja itd.

JanafRješenja: Analizom potreba investitora u smislu zahtjeva za kapacitetom mreže poslovnih korisnika i zahtjeva sustava za nadzor tehnoloških parametara osmišljen je projekt komunikacijske mreže koji uključuje:

  • Objekte za smještaj opreme duž trase naftovoda.
  • Napajanje i klimatizaciju objekata u zahtjevnim uvjetima okoline.
  • Suvremenu komunikacijsku opremu s naglaskom na industrijske uvjete rada (teški uvjeti okoline, minimalno održavanje, redundancija).
  • Brz oporavak mreže u slučaju kvara jedne od komponenti, tipično 300 ms.
  • Sustav centraliziranog nadzora svih aktivnih komponenti mreže.

Aktivnosti: Projektiranje, izrada izvedbene dokumentacije, specifikacija opreme, nabava opreme, konfiguracija i ispitivanje opreme, instalacija i puštanje u pogon, izobrazba operatera, servisna podrška.