Terminal naftnih derivata

Opseg: Sustav automatizacije Terminala (TAS) koji obuhvaća nadzor i upravljanje procesom dopreme, skladištenja, otpreme i poslovnih transakcija na terminalu naftnih derivata kapaciteta skladišta od 60000 m3 i dnevnog prometa od 3000 m3.

Rješenja: Izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava nadzora postrojenja koji obuhvaća:

  • Redundantni SCADA sustav (5000 točaka)
  • Distribuirani PLC sustav (6 lokacija)
  • Sustav otpreme derivata (redundantni poslužitelj baze podataka, aplikacije za prihvat, provedbu i dokumentiranje naloga za otpremu proizvoda, kontrolnici punjenja, otpremne crpke).
  • Svjetlovodnu komunikacijsku mrežu.

Sustav omogućuje nadzor i upravljanje dopreme derivata, stanja skladišta, verifikacije redoslijeda ulaska vozila, potpuno automatiziranog punjenja autocisterni uz injektiranje aditiva u skladu s korisnički određenom recepturom što uključuje i sve prateće dokumente uz otpremu.
Za svakog korisnika Terminala formiraju se odgovarajuća izvješća o trenutnom i dnevnom prometu koja su korisnicima dostupna putem sigurne Internet veze.

Aktivnosti: Izrada izvedbene dokumentacije, specifikacija opreme, razvoj specifičnih aplikacija za potrebe korisnika, nabava opreme, konfiguracija i ispitivanje opreme, instalacija i puštanje u pogon, integracija s postojećim sustavima/aplikacijama (npr SAAB/Rosemount TankMaster mjerenja razina u spremnicima) izobrazba operatera, servisna podrška.